رگولاتوری مخابراتی در سایر کشورها

  • آرژانتین-Argentina http://www.cnc.gov.ar/   Comision Nacional De Comunicaciones کمیسیون ملی ارتباطات زبان : اسپانیولی
  • استرالیا-Australia http://internet.aca.gov.au/ACAINTER/   Australian Communications Authority سازمان تنظیم مقررات ارتباطی استرالیا سازمان ارتباطات استرالیا، مسئول قانونگذاری مخابرات و ارتباطات رادیویی و همچنین مدیریت طیف فرکانس رادیویی می باشد. این سازمان تحت نظر وزارت ارتباطات، تکنولوژی اطلاعات و هنر فعالیت دارد. اطلاعات این سایت در 4 بخش اطلاعات مصرف کنندگان، مخابرات، ارتباطات رادیویی و استانداردها و تطابق کلاسه بندی شده است. زبان: انگلیسی
  • اوگاندا-Uganda http://www.ucc.co.ug   Uganda Communications Commisssion کمیسیون ارتباطات اوگاندا کمیسیون ارتباطات اوگاندا، قانونگذار صنعت ارتباطات این کشور است و هدف آن توسعه خدمات ارتباطی می باشد. زبان : انگلیسی
  • سودان-Sweden http://www.pts.se   National Post and Telecom Agency آژانس ملی پست و مخابرات آژانس پست و مخابرات سوئد زیر نظر وزارت صنایع، استخدام و ارتباطات فعالیت دارد و کنترل ارتباطات الکترونیک را در زمینه امور مشتریان، امور رقابت، استفاده موثر از منابع و برقراری ارتباط ایمن عهده دار می باشد. زبان : انگلیسی، سوئدی
  • توگو-Togo http://www.artp.tg   Autorite de Reglementation des Secteurs de Postes et Telecommunications (ART&P) زبان: فرانسوی-کابره
  • ُسوئیس-Switzerland http://www.ofcom.ch   Federal Office of Communications(OFCOM) دفتر فدرال ارتباطات OFCOM سرپرستی رادیو و تلویزیون، ارتباطات رادیویی، خدمات مخابراتی و نصب و راه اندازی مخابرات را به عهده دارد و به عنوان ارگان قانونگذار، هماهنگ کننده و ارائه دهنده سرویس فعالیت می نماید. زبان:انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی
  • سوریه-Syria http://www.ste.net.sy   Syrian Telecommunication Establishment (STE) موسسه مخابرات سوریه
  • یمن-Yemen http://www.mtit.gov.ye   Ministry of Telecommunication & Information Technology وزارت مخابرات و تکنولوژی اطلاعات زبان: عربی
  • #http://www.stc.gov.ua%23>اوکراین-Ukraine #http://www.stc.gov.ua%23>http://www.stc.gov.ua#http://www.stc.gov.ua#   State Committee of Communications and Informatization of Ukraine کمیته دولتی ارتباطات و اطلاعات اوکراین زبان: اوکراینی
  • ُسنگاپور-Singapore http://www.ida.gov.sg   Infocomm Development Authority of Singapore سازمان توسعه اطلاعات و ارتباطات سنگاپور(IDA) این سازمان تحت نظر وزارت اطلاعات و ارتباطات و هنر(MITA)فعالیت میکند. مهمترین مسئولیت های آن عبارت است از: ترویج صنعت اطلاعات و ارتباطات به صورت رقابتی و جهانی در سنگاپور، آماده نمودن شهروندان برای زندگی و کار در محیط "اقتصادی جدید"، ساخت و بهره برداری از زیرساخت IT . زبان: انگلیسی
/ 0 نظر / 38 بازدید